RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Realizacja podstawy programowej odbywa się od godziny 800  do 1300 

 

6.30 - 8.15

Schodzenie się dzieci. Kontakty z Rodzicami przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa – dystans, maseczki, dezynfekcja rąk. Zabawy spontaniczne indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań.
Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Zestaw ćwiczeń porannych.

8.00 - 8.30

Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne (dokładne mycie rąk) Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Wietrzenie sal.

8.30 - 9.00

Śniadanie. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

9.00 – 11.15

Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu
o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć. Zabawy przy muzyce. Zabawy swobodne na placu przedszkolnym, zajęcia ruchowe, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11.15 –11.30

Przygotowanie do obiadu. Czynności organizacyjne. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wietrzenie sal.

11.30 – 12.00

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami ( widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.00 – 14.00

Zabiegi higieniczne. Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali (słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, wyciszenie). Odpoczynek na leżakach w grupie maluszków. Zajęcia dodatkowe. Pobyt na świeżym powietrzu. Wietrzenie sal.

14.00-14.15

Przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.15- 16.30

Dowolna działalność dzieci. Zabawy stolikowe gry, puzzle, układanki.  Czytanie literatury dziecięcej, rozwiązywanie zagadek, quizy tematyczne, zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci. Kontakty z Rodzicami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

Religia odbywa się w każdy wtorek i środę w grupach starszych Tygryskach oraz Kangurkach. Zajęcia są bezpłatne.