Cała Polska Czyta Dzieciom
Nasze przedszkole od lat uczestniczy w programie " Czytające Przedszkola" w ramach kampanii społecznej CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM organizowanej przez Fundację ABC XXI. Celem programu jest propagowanie codziennego czytania dziecku dla przyjemności przez minimum 20 minut. Wprowadzając codzienne czytanie w przedszkolu pomagamy dzieciom w dobrym, a może nawet w doskonałym opanowaniu ojczystego języka.


Mały Miś w świecie wielkiej literatury
Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami,
przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.


Kubusiowi Przyjaciele Natury to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania
o środowisko naturalne.


„Uczymy dzieci programować” to program edukacyjne, którego adresatem są szkoła, przedszkola, biblioteki i inne ośrodki edukacyjne. Celem programu jest upowszechnienie nauki programowania już od najmłodszych lat, wsparcie nauczycieli w procesie nauczania tak, aby bez lęku i obaw mogli włączać elementy programowania do zajęć dydaktycznych niezależnie od realizowanych Treście, wplatać programowanie w edukację matematyczną, językową czy społeczną.


„Z kulturą mi do twarzy”
Głównym celem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat wartości oraz promowanie kultury. Realizowane zadania mają wzmocnić poczucie tożsamości narodowej, kulturowej i regionalnej oraz rozwijać poczucie estetyki poprzez kontakt ze sztuką. Założeniem programu jest również kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

 
„Czyste powietrze wokół nas”
Od paru już lat realizujemy program profilaktyki tytoniowej, który adresowany jest do dzieci 5-6 letnich oraz ich rodziców i opiekunów. Założeniem programu jest wykształcenie i dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przez ekspozycją na dym tytoniowy.


„Przyjaciele Zippiego”
Program profilaktyczny w zakresie promocji zdrowia psychicznego