Pozyskujemy dodatkowe środki na cele placówki .
 Od roku 2014  przedszkole jest członkiem  Stowarzyszenia „Na Szybiku”. Zakupiono  pomoce dydaktyczne, komputery do każdej grupy  na łączną  kwotę 6 378,00 złotych. Bardzo prosimy Rodziców i innych darczyńców o wpłatę 1% podatku .

Stowarzyszenie Razem na Szybiku
44-300 Wodzisław Śląski
Ul. Górnicza 7
NUMER KRS : 0000393290

Klauzula informacyjna RODO

Przedszkola Publicznego  nr 1  w Wodzisławiu Śląskim

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanym dalej „RODO”  informuję, że:

1)       administratorem Państwa  danych osobowych oraz danych Państwa dzieci  jest  Przedszkole Publiczne nr 1   w Wodzisławiu Śląskim, reprezentowanym przez panią Dyrektor Mirosławę Kuźnik.

2)       inspektorem ochrony danych w  Przedszkolu Publicznym  nr 1  jest p. Krzysztof HAWRYLAK, z którym mogą  się Państwo  skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 514 517 700 lub pisemnie na adres siedziby Administratora- Przedszkole Publiczne nr 1 ul. Pośpiecha 7 44-300 Wodzisław Śląski.

3)       Dane osobowe  przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia RODO   w celu realizacji zadań ustawowych, określonych m.in. w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (tj.Dz.U. 2018 poz. 996), Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz.U. 2018 poz. 1457) oraz Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1900) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. W przypadku wizerunku dziecka przetwarzanie odbywa się na zasadzie zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO.

4)       Państwa Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa tj. System Informacji Oświatowych.

5)       Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz szkoły  usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym.

6)       Państwa dane osobowe oraz dane dzieci  będą przechowywane przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzanie odbywa się do momentu jej wycofania.

7)       Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8)       Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych  gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa  dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

NAD WSZYSTKIM CZUWA, WAŻNA TO ROLA 
NIEUSTARSZONA DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Dyrektor przedszkola: Mirosława Kuźnik

POD ICH OPIEKĄ DZIECI PRZEBYWAJĄ
UCZĄ SIĘ, BAWIĄ I BRYKAJĄ

"TYGRYSKI" 6-5 LATKI
Ewa Białoń, Iwona Wróbel

"KANGURKI" 5-4 LATKI
 Katarzyna Dąbrowa

"ŻABKI" 3-4 LATKI
Joanna Kamyk, Monika Kuligowska

Pomoc nauczyciela: Edyta Bachorska

Język angielski: Olga Murdzia
Religia: Agnieszka Szostek 
Logopedia: Monika Breś

O ŁAD I PORZĄDEK DBAJĄ, NAUCZYCIELI WSPIERAJĄ
ORAZ POSIŁKU ROZDAJĄ

Grażyna Marek
Karina Góralczyk
Bożena Kuczera 

ZA KUCHENNYMI DRZWIAMI TRZASKAJĄ GARNKAMI 
I CZARUJĄ PRZYPRAWAMI 

Zuzanna Polnik
Katarzyna Świerczek

Intendentka: Eliza Pajączkowska

Konserwator: Zbigniew Fulek

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Zgodnie z właściwymi  przepisami prawa za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przekraczające wymiar 5 godzin dziennie opłata za godzinę wynosi 1 złoty. Opłata za wyżywienie zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 4 z dnia 30 grudnia 2019 roku wynosi :

  • śniadanie 2,40 złotych
  • obiad 4,00 złotych
  • podwieczorek 1,60 złotych

Rodzice zobowiązani są do wniesienia opłat za przedszkole  na konto bankowe  do 15 danego miesiąca na podstawie informacji pisemnej  uzyskanej od intendentki przedszkola o wysokości wymaganej wpłaty. W tytule wpłaty powinno być: numer faktury, kwota do zapłaty i nazwisko dziecka którego dotyczy opłata.
Miesięczna wysokość opłaty związanej z wyżywieniem jest zależna od dziennej ilości posiłków oraz ilości dni pobytu dziecka w przedszkolu.
Wszystkie inne opłaty uiszczamy gotówką wybranemu pracownikowi  przedszkola.
Religia dla dzieci 6-5 letnich bezpłatna.
Zajęcia dodatkowe bezpłatne.
       
     BANK PEKAO S.A.  08 1240 4357 1111 0010 3971 5112Przedszkole Publiczne Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim mieści się niedaleko rynku  przy ulicy Pośpiecha 7 . Mimo lokalizacji w ścisłym centrum miasta, to ciche i spokojne miejsce. Piękna stara willa otoczona drzewami i dużym urokliwym ogrodem jest miejscem najlepszych  dziecięcych zabaw. Przedszkolaki chętnie korzystają z ogrodu  wyposażonego  w różnorodny i  bezpieczny sprzęt terenowy. W naszym przedszkolu panuje rodzinna atmosfera. Jesteśmy placówką 3 – oddziałową do której uczęszcza 75 dzieci. Przedszkole zatrudnia wysoko wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną: 2 nauczycieli dyplomowanych i 3 nauczycieli mianowanych  Dopełnieniem jest  życzliwy i profesjonalny personel obsługi. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane są zabawy z  inicjatywy dzieci. W pracy dydaktycznej   i wychowawczej preferujemy otwarty styl i aktywne metody. Tworzymy sytuacje edukacyjne, które są zgodne z potrzebami i zainteresowaniami dzieci   i które wyzwalają w nich potencjał twórczy . Prowadzimy    zajęcia   z wykorzystaniem różnorodnych  metod takich jak m.in: "Metoda aktywnego słuchania muzyki klasycznej wg Batii Strauss", „Muzyka i ruch Carla Orffa, „ Metoda - Weronika Sherborne”,  „ Metoda Klanzy „ .Realizujemy  również ciekawe  projekty, które podnoszą atrakcyjność zajęć oraz wzbogacają wiedzę i umiejętności dzieci.
W roku szkolnym 2020/2021 realizujemy następujące projekty edukacyjne:
„Mały miś w świecie wielkiej literatury”
„Podróże Koziołka Matołka”
„Kodowanie na dywanie”
„ Przyjaciele Zippiego”
„Z kulturą mi do twarzy”
 Personel przedszkola robi wszystko aby dziecko czuło  się u nas bezpieczne i było szczęśliwe.

Nasze motto : WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD PRZEDSZKOLA.