Realizowane tematy:

1.    Zabawy na każdą pogodę
2.    Dobre i niedobre bajki
3.    Odkrywamy świat
4.    Kiedy dorośli idą do pracy
5.    Duże i małe rodziny

Cele realizowanych zagadnień:

•    Rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
•    Rozwijanie koordynacji wzrokowo – słuchowej
•    Rozwijanie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji
•    Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany
•    Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych
•    Budowanie poczucia przynależności do swojej rodziny
•    Wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących w grupie
•    Wzbogacenie słownictwa dziecka o zwroty i wyrażenie związane z wiosenną pogodą, zawodami, rodziną oraz wiosną, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
•    Poznanie różnych ciekawych zawodów oraz narzędzi pracy
•    Poznanie wartości nabywczej pieniędzy
•    Doskonalenie pamięci i spostrzegania wzrokowego
•    Rozwijanie mowy i myślenia
•    Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 5 w przód i wspak
•    Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej
•    Kształtowanie umiejętności odczytywania ikon i symboli
•    Wdrażanie do umiejętnego słuchania tekstu i opowiadania na pytania nauczyciela
•    Budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
•    Doskonalenie umiejętności wokalnych