1.    Z panią Zimą wesoło mija czas

Cele ogólne:
•    wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
•    wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
•    rozwijanie umiejętności radzenia sobie z porażką
•    rozwijanie umiejętności samoobsługowych
•    wdrażanie do uważnego słuchania
•    rozbudzanie ciekawości oraz aktywności poznawczej
•    rozwijanie percepcji wzrokowej
•    rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

2.    Hej, ha co tak gra?

Cele ogólne:

•    Rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka
•    wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku
•    kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w czasie zabaw muzyczno – ruchowych, tańców i pląsów
•    kształtowanie nawyku zgłaszania potrzeb fizjologicznych
•    rozwijania umiejętności rozumienia siebie, swoich uczuć i emocji
•    działu w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
•    wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
•    wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu
•    wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
•    wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa związanego z muzyką (cisza, dźwięki wysokie i niskie, ciche i głośne, krótkie i długie, nazwy instrumentów, tańce i pląsy)
•    poznanie zawodów: muzyk, pianista, kompozytor, piosenkarz, piosenkarka

3.    Malujemy świat

Cele ogólne:

•    Rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka
•    wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku
•    rozszerzanie słownika dziecka o wyrażenia i zwroty dotyczące uczuć i emocji
•    doskonalenie umiejętności werbalizowania swoich myśli i uczuć poprzez różne środki wyrazu artystycznego
•    budowanie czynnego i biernego słownictwa związanego ze sztuką (malarstwo, rzeźba, rękodzieło, nazwy zawodów)
•    rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej
•    doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanego kryterium
•    poznanie zawodów (malarz, rzeźbiarz, artysta) oraz narzędzi wykorzystywanych w ich pracy
•    doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania, wypowiadania się na dany temat y rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych i technicznych

4.    Zaproszenie do teatru

Cele ogólne:

•    Rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka
•    wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku
•    rozszerzanie słownika dziecka o wyrażenia i zwroty dotyczące uczuć i emocji
•    doskonalenie umiejętności określania i wyrażania swoich emocji (gra aktorska – wchodzenie w rolę, wczuwanie się w odgrywaną postać, ćwiczenia z użyciem rekwizytu i bez)
•    rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej
•    rozwijanie uwagi, koncentracji i skupienia
•    budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka, związanego z teatrem
•    rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej
•    kształtowanie pojęć matematycznych
•    rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych