Realizowane tematy:

1.      Zabawy z bałwankiem i śnieżynką

Cele ogólne:

 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich emocji
 • rozwijanie umiejętności odczuwania radości ze wspólnej zabawy
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z porażką
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie
 • kształtowanie umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się podczas zabaw zimowych
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • rozwijanie umiejętności matematycznych (przeliczanie, kategoryzowanie)

 

2.      Niespodzianka dla babci i dziadka

Cele ogólne:

 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała, rozwijanie sprawności manualnej
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • kształtowanie postaw prospołecznych y wdrażanie do okazywania szacunku i miłości babci i dziadkowi
 • rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • rozwijanie mowy
 • kształtowanie umiejętności orientacji w schemacie swojego ciała
 • rozwijanie umiejętności tanecznych i wokalnych
 • kształtowanie myślenia matematycznego

 

3.      Robimy eksperymenty

Cele ogólne:

 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • kształtowanie umiejętności pokonywania trudności
 • kształtowanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody
 • kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu
 • rozwijanie zainteresowania światem przyrody