Listopad u „Żabek”

Realizowane tematy:

1.      Mój dom

Cele ogólne:

 • Rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych
 • wdrażanie do wyrażania wdzięczności i szacunku rodzicom i dziadkom
 • kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych
 • podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu
 • uświadomienie dzieciom, jak ważna jest znajomość własnego nazwiska i adresu
 • budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny

2.      Moje miasteczko

Cele ogólne:

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych
 • kształtowanie umiejętności nazywania uczuć i emocji
 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy
 • wdrażanie do posługiwania się swoim imieniem, nazwiskiem oraz adresem
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka

3.      Dawno, dawno temu

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych
 • rozwijanie dużej i małej motoryki
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu
 • wdrażanie do respektowania zasad zabawy w grupie
 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorach

4.      Bawimy się w króla i królową

Cele ogólne:

 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami
 • stwarzanie okazji do samodzielnego rozwiązywania zadań i czerpania radości z efektów pracy
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • kształtowanie umiejętności określania liczebności zbiorów z użyciem zwrotów: „tyle samo”, „mniej o 1”, „więcej o 1”
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka