Realizowane tematy:

1.    Zabawy na każdą pogodę
2.    Dobre i niedobre bajki
3.    Odkrywamy świat
4.    Kiedy dorośli idą do pracy
5.    Duże i małe rodziny

1.       Odkrywanie tajemnic Ziemi

Cele ogólne:

·         Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dziecka oraz precyzji ruchów

·         Kształtowanie czynności samoobsługowych

·         Przygotowanie do rozumienia uczuć i emocji własnych wywołanych kontaktem z przyrodą

·         Kształtowanie umiejętności autoprezentacji

·         Dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody

·         Rozwijanie mowy i myślenia

·         Posługiwanie się zmysłami w czasie eksploracji świata

·         Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

Realizowane tematy:

1.      Zabawy z bałwankiem i śnieżynką

Cele ogólne:

 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich emocji
 • rozwijanie umiejętności odczuwania radości ze wspólnej zabawy
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z porażką
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie
 • kształtowanie umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się podczas zabaw zimowych
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • rozwijanie umiejętności matematycznych (przeliczanie, kategoryzowanie)

 

2.      Niespodzianka dla babci i dziadka

Cele ogólne:

 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała, rozwijanie sprawności manualnej
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • kształtowanie postaw prospołecznych y wdrażanie do okazywania szacunku i miłości babci i dziadkowi
 • rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • rozwijanie mowy
 • kształtowanie umiejętności orientacji w schemacie swojego ciała
 • rozwijanie umiejętności tanecznych i wokalnych
 • kształtowanie myślenia matematycznego

 

3.      Robimy eksperymenty

Cele ogólne:

 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • kształtowanie umiejętności pokonywania trudności
 • kształtowanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody
 • kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu
 • rozwijanie zainteresowania światem przyrody 

 

1.    Z panią Zimą wesoło mija czas

Cele ogólne:
•    wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
•    wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
•    rozwijanie umiejętności radzenia sobie z porażką
•    rozwijanie umiejętności samoobsługowych
•    wdrażanie do uważnego słuchania
•    rozbudzanie ciekawości oraz aktywności poznawczej
•    rozwijanie percepcji wzrokowej
•    rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

2.    Hej, ha co tak gra?

Listopad u „Żabek”

Realizowane tematy:

1.      Mój dom

Cele ogólne:

 • Rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych
 • wdrażanie do wyrażania wdzięczności i szacunku rodzicom i dziadkom
 • kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych
 • podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu
 • uświadomienie dzieciom, jak ważna jest znajomość własnego nazwiska i adresu
 • budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny

2.      Moje miasteczko

Cele ogólne:

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych
 • kształtowanie umiejętności nazywania uczuć i emocji
 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy
 • wdrażanie do posługiwania się swoim imieniem, nazwiskiem oraz adresem
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka

3.      Dawno, dawno temu

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych
 • rozwijanie dużej i małej motoryki
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu
 • wdrażanie do respektowania zasad zabawy w grupie
 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorach

4.      Bawimy się w króla i królową

Cele ogólne:

 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami
 • stwarzanie okazji do samodzielnego rozwiązywania zadań i czerpania radości z efektów pracy
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • kształtowanie umiejętności określania liczebności zbiorów z użyciem zwrotów: „tyle samo”, „mniej o 1”, „więcej o 1”
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka