Grupa dzieci siedzących przy wigilijnym stole

Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia w naszym przedszkolu zakończył się wspólną Przedszkolną Wigilią. Codzienny obiad zamienił się w świąteczną uroczystość, która - z uwagi na pracę w reżimie sanitarnym - miała w tym roku wymiar grupowy. Pomimo trudnej sytuacji, na wigilii panowała świąteczna, ciepła i radosna atmosfera. Dzieci śpiewały kolędy przy choince, dzieci dzieliły się opłatkiem, składały sobie życzenia i zjadły tradycyjny wigilijny obiad.