Pozyskujemy dodatkowe środki na cele placówki .
 Od roku 2014  przedszkole jest członkiem  Stowarzyszenia „Na Szybiku”. Zakupiono  pomoce dydaktyczne, komputery do każdej grupy  na łączną  kwotę 6 378,00 złotych. Bardzo prosimy Rodziców i innych darczyńców o wpłatę 1% podatku .

Stowarzyszenie Razem na Szybiku
44-300 Wodzisław Śląski
Ul. Górnicza 7
NUMER KRS : 0000393290