PODSUMOWANIE WYDATKÓW RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


PRZYCHÓD – WPŁATY RODZICÓW……………………………………………………….…6158,00 ZŁ
ROZCHÓD………………………………………………………………………………….….……….4780,60 ZŁ
BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU 2019/2020 …………………………………….…………….1749,71 ZŁ

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

WYPOSAŻENIE SAL- stoliki 615,00
MATERIAŁY PAPIERNICZE 534,17
ZABAWKI – do kącików i do paczek na Mikołaja 1851,96
KSIĄŻKI – do zajęć, na nagrody, do paczek, prenumerata „Wiadomości przedszkolaka” 500,84
NAGRODY dla dzieci 410,73
POMOCE DYDAKTYCZNE 467,90
INNE-   usługa aktorska,  400,00
RAZEM 4780,60