ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Zgodnie z właściwymi  przepisami prawa za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przekraczające wymiar 5 godzin dziennie opłata za godzinę wynosi 1 złoty. Opłata za wyżywienie zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 4 z dnia 30 grudnia 2019 roku wynosi :

  • śniadanie 2,40 złotych
  • obiad 4,00 złotych
  • podwieczorek 1,60 złotych

Rodzice zobowiązani są do wniesienia opłat za przedszkole  na konto bankowe  do 15 danego miesiąca na podstawie informacji pisemnej  uzyskanej od intendentki przedszkola o wysokości wymaganej wpłaty. W tytule wpłaty powinno być: numer faktury, kwota do zapłaty i nazwisko dziecka którego dotyczy opłata.
Miesięczna wysokość opłaty związanej z wyżywieniem jest zależna od dziennej ilości posiłków oraz ilości dni pobytu dziecka w przedszkolu.
Wszystkie inne opłaty uiszczamy gotówką wybranemu pracownikowi  przedszkola.
Religia dla dzieci 6-5 letnich bezpłatna.
Zajęcia dodatkowe bezpłatne.
       
     BANK PEKAO S.A.  08 1240 4357 1111 0010 3971 5112