Deklaracja dostępności

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Brak umieszczenia na stronie narzędzi kontaktowych (np. formularzy, wideo-tłumacza języka migowego itp.).

 • 2. Brak zapewnienia odpowiedniej nawigacji po stronie.

 • 3. Brak zapewnienia na stronie dostępnych multimediów (czyli np. zawierających napisy).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-02

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mirosława Kuźnik.

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: 32 455 16 20

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

 • Adres: ul. Pośpiecha 7 44-300 Wodzisław Śląski

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: 32 455 16 20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku

Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy Pośpiecha 7 jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola tj. od godziny 6.30 do 16.30.Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Nie ma podjazdu dla wózka przy wejściu głównym. Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę oraz odległość 20 m asfaltu a następnie pokonać 8 stopni schodów. Dzwonek znajduje się po lewej stronie na wysokości 145 cm. Przedszkole mieści się w budynku dwupiętrowym – parter, I piętro , II piętro. Posiada schody i brak windy. Istnieje możliwość wejścia do budynku z wysokości pierwszego pietra wejściem dla personelu. To wejście nie jest ogólnodostępne ale można z niego skorzystać w szczególnych przypadkach w godzinach od 7.00 do 15.00.

 Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

brak

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

brak

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości