RUSZA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

W poniedziałek, 28 lutego o godz. 8:00 ruszy elektroniczna rekrutacja do wodzisławskich publicznych przedszkoli. Potrwa ona do 11 marca, do godz. 15:00. Nabór będzie realizowany przy pomocy systemu elektronicznego.

www.wodzislawslaski.przedszkola.vnabor.pl

Wraz z wnioskami o przyjęcie do przedszkoli należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W rekrutacji nie biorą udziału rodzice dzieci, którzy złożą deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Deklarację można złożyć w dniach 7-18 lutego (do godz. 15:00).

Do przedszkola publicznego przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie miasta, mające: od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2019, 2018, 2017), 6-letnie (urodzone w roku 2016) - objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, 7-letnie (urodzone w roku 2015), którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego. W rekrutacji będą brane pod uwagę m.in. takie kwestie jak: wielodzietność rodziny kandydata, jego niepełnosprawność, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, uczęszczanie wcześniej do Żłobka Miejskiego, to, że rodzice pracują lub uczą się stacjonarnie.

Kandydaci zamieszkali poza terenem miasta mogą zostać przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowań rekrutacyjnego i uzupełniającego miasto będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Wiadomość o tym, czy dziecko znalazło się na liście kandydatów zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną, ma być znana 28 marca, po godz. 8:00.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie w zarządzeniu prezydenta miasta z 27 stycznia br. (dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej). Zapraszam do śledzenia artykułów na stronie interentowej miasta. W razie pytań prosimy kontaktować się z dyrektorem przedszkola 32 4551620.

Wakcje dobiegły końca, już nie możemy się doczekać jutrzejszego spotkania z Wami.

Zabierzcie ze sobą obuwie zmienne i wielki uśmiech. Do zobaczenia!

W tym roku szkolnym sierpień, jest miesiącem w którym Publiczne Przedszkole nr 1 pełni dyżur wakacyjny. Miesiąc przywitał nas piękną pogodą, dlatego też dzieci uczęszczające do naszej placówki, mogły aktywnie spędzić czas  na zabawach i grach terenowych w ogrodzie przedszkola. Ogród stał się nie tylko miejscem zabaw, ale także ciekawych obserwacji przyrodniczych.

W deszczowe dni, których ostatnio niestety nie brakuję, kreatywnie spędzamy czas w salach: konstruując z klocków i mas plastycznych, rysując, malując. Wiele frajdy sprawiają przedszkolakom zajęcia z kodowania offline oraz z użyciem robota DOC. Dużym zainteresowaniem cieszy się gra w szachy, co jest efektem całorocznych zajęć szachowych w wodzisławskich przedszkolach. Cieszy nas fakt, że udało się zaszczepić miłość do tej szlachetnej gry.

Nie lada atrakcją była dla naszych przedszkolaków piątkowa wizyta w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej na spotkaniu z Ewą Chotomską. „Ciotka-Klotka” z kultowego niegdyś programu Tik-Tak, zaczarowała wszystkich pogodą ducha i niesamowitym poczuciem humoru. Jej piosenki: „Myj zęby”, „Mydło lubi zabawę”, „Moja Fantazja”, to tylko niektóre z piosenek napisanych dla zespołu „Fasolki”, które do dziś chętnie śpiewają wszystkie przedszkolaki.

Jak widać w naszym przedszkolu, bez względu na pogodę, nigdy nie jest nudno!

 

Szanowni Rodzice
Informujemy, że nasze przedszkole będzie czynne w wakacje w miesiącu SIERPNIU 2021 roku.
W lipcu zaplanowana jest przerwa wakacyjna.W tym czasie możeciePaństwo skorzystać z ofertyinnego przedszkola. Proponujemyzaprzyjaźnione Przedszkole Publiczne nr 2.
Osoby zainteresowane pobytem dziecka w naszym przedszkolu proszone są o zgłoszenie dziecka.Wniosek do odebrania na terenie przedszkola.
Termin zapisów
PP1 od 20.05.2021 do 28.05.2021 – godz. 16.30
PP2 od 01. 06.2021 do 09.06.2021 – godz.16.30  w sekretariacie przedszkola przy ul. Chopina 13

DEKLARACJA